Dainos:

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


O aš, lietuvis artojas
Oi jojau, jojau, dūmojau
O mes eisime, eisime
O, sena Žemaitija
Oi ant kalno, ant aukštojo
Oi jau mano mielas
Oi lunkela, lunkela

O AŠ, LIETUVIS ARTOJAS

Anglas šoka rokenrolą,
Užsigerdams koka-kola.
O aš, lietuvis artojas,
Sau dainuoju atsistojęs.
Nuo vaikystės kaip debilas
Spardo kamuolį brazilas.

O čigonas be gitaros -
Kaip arabas be Sacharos.

Čekai geria alų, vyną,
Paskui sminga į purvyną.

Čiukčius ėda žalią žuvį -
Vitaminų ji daug turi.

O eskimas visados
Maudos savo prakaituos.

O eskimas ant ledų
Guli tarp savų šunų.

O gruzinas prie namų
Šoka ant pirštų galų.

Indas garbin Dievo būdą,
Apkabinęs karvės šūdą.

O italas karštakošis,
Užtat jis ir mafijozis.

O ispanas vaiko bulių,
Užsikąsdamas kukuliu.

Jankis turi pinigų -
Net nežino, kiek maišų.

O mažyčiai japoniukai
Valgo ryžius pagaliukais.

O kirgizas su kalpaku
Joja ant savo išako.

Pas kinietį daug vaikų,
Net nežino jų vardų.

Jau nuo seno žmonės sako,
Lenkai šoka krakoviaką.

Mongoliukas turi hobį
Jodinėt po savo Gobį.

Maskoliukas savo vaiką
Moko groti balalaika.

Negras groja balalaika,
Užsikąsdams savo vaiką.

Maskatuodamas dalyku,
Negras muša būgną plikas.

O norvegas gaudo silkę,
Nes nežino, kas yr kilkė.

O prancūzas su prancūze
Geria savo makalūzę.

O prancūzas po langu
Naktį čirpina smuiku.

O prancūzas per naktelę
Gundė paną su smuikele.

Užsipylęs sau akis,
Rusas geria per naktis.

Švedas šaltas ir ramus,
Girtas grįžta į namus.

Vokietis nevalgo faršo,
Užtai moka groti maršą.

[Aukštyn]

OI JOJAU, JOJAU, DŪMOJAU

Oi jojau, jojau, dūmojau,
Oi jojau, jojau, dūmojau,
Prijojau dvarelį, prijojau dvarelį,
Prijojau dvarelį, sustojau. (2x2 k.)

Pririšau žirgą prie tvoros,
Pririšau žirgą prie tvoros,
Prie žalių rūtelių, prie žalių rūtelių,
Prie žalių rūtelių darželio.

Pamuistė žirgas galvelę,
Pamuistė žirgas galvelę,
Oi ir išmindžiojo, oi ir išmindžiojo,
Oi ir išmindžiojo žalias rūteles.

Išėjo mergelė verkdama,
Išėjo mergelė verkdama,
Žaliųjų rūtelių, žaliųjų rūtelių,
Žaliųjų rūtelių gailėdama.

- Cit, neverk, mergele, neraudok,
Cit, neverk, mergele, neraudok,
Aš tau dovanosiu, aš tau dovanosiu,
Aš tau dovanosiu aukso žiedelį.

Man nereikia tavo aukso žiedelio,
Man nereikia tavo aukso žiedelio,
Man mielesnės mano, man mielesnės mano
Man mielesnės mano žalios rūtelės.

[Aukštyn]

O MES EISIME, EISIME

O mes eisime, eisime, eisime
Rankomis susikabinę,
Prieisime aukštą kalną,
Rasime sraunų šaltinį.

O už to aukšto kalno
Vingiuoja ilgas kelias.
Tu eidamas juo nesuklupki, oi ne -
Akmenėliu pavirsi.

Negerk iš arklio pėdos -
Kumeliuku pavirsi,
Negerk iš ėriuko pėdos, oi ne -
Avinėliu pavirsi.

[Aukštyn]

O, SENA ŽEMAITIJA

O, sena Žemaitija,
Lietuvos tu dalis,
Tu miškų viešpatija,
Tavim džiaugias širdis.
Čia Kęstutis gyveno,
Mušdams priešus piktus,
Myli laisvę nuo seno
Žemaitijos žmogus.

Čia upeliai srovena -
Jūra ir Minija,
Žilą praeitį mena
Tau kiekviena kalva.

Tu bajorų Tėvynė,
Žemė mūsų šventa,
Krauju laisvę apgynė
Ten žemaičio ranka.

Te visad tave myli
Taip, kaip bočiai karštai,
Šitą kraštą mažytį
Apdainavo dainiai.

Ten Maironis kankinos
Ties Birutės kalva.
Jūra ošė, putojo,
Plovė smėlį banga.

Šičia Daukantas žilas
Mokė mus išminties,
Kolei plaks mūsų širdys,
Žemaitija klestės.

[Aukštyn]

OI ANT KALNO, ANT AUKŠTOJO

Oi ant kalno, ant aukštojo,
Stovi balta karūnėlė,
Oi oi oi, stovi balta karūnėlė.

Po ta balta karūnėle
Guli pilkas akmenėlis,
Oi oi oi, guli pilkas akmenėlis.

Ant to pilko akmenėlio
Sėdi tėvas, motinėlė,
Oi oi oi, sėdi tėvas, motinėlė.

Sėdėdami raudodami,
Sav sūnelį karan rengė,
Oi oi oi, sav sūnelį karan rengė.

Oi sūneli, oi raiteli,
Oi, ką tu tį pasiklosi,
Oi oi oi, oi, ką tu tį pasiklosi?

Oi, ką tu tį pasiklosi,
Oi, kuo tu tį užsiklosi,
Oi oi oi, oi, kuo tu tį užsiklosi?

Gailią rasą pasiklosiu,
O miglali užsiklosiu,
Oi oi oi, o miglali užsiklosiu.

Oi sūneli, oi raiteli,
Tu nujoki Vilniaus miestan,
Oi oi oi, tu nujoki Vilniaus miestan.

Tu nujoki Vilniaus miestan
Ir nuspirki tris triūbeles,
Oi oi oi, ir nuspirki tris triūbeles.

Pirma triūba užtriūbysi -
Tėvą, močią pravirkdysi,
Oi oi oi, tėvą, močią pravirkdysi.

Antra triūba užtriūbysi -
Vilniaus miestą pabudysi,
Oi oi oi, Vilniaus miestą pabudysi.

Trečia triūba užtriūbysi -
Visą svietą sujudysi,
Oi oi oi, visą svietą sujudysi.

[Aukštyn]

OI JAU MANO MIELAS

Oi jau mano mielas
Anksti rytą kėlė -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielas
Baltai burną prausė -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielas
Marškinėlius vilko -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielas
Sermėgėlę segė -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielas
Kepurėlę dėjo -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielas
Žirgelį balnojo -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielas
Į karužę jojo -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielą
Vilytėlė kirto -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielas
Galvelę padėjo -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

[Aukštyn]

OI LUNKELA, LUNKELA

Oi lunkela, lunkela, (2 k.)
Oi lunkela, žalioji pievela. (2 k.)

Oi, mas pjausim šienelį,
Oi, mas pjausim, berneli, šienelį.

Oi, mas josim Rygužėn,
Oi, mas josim, berneli, Rygužėn.

Slaunus miestas Rygužė,
Dar slaunesni berneliai Lietuvos.

Stovi vaiskas kaip mūras,
Stovi vaiskas, berneli, kaip mūras.

Zvimb kulipkos kaip bites,
Zvimb kulipkos, berneli, kaip bites.

Krenta vaiskas kaip mūras,
Krenta vaiskas, berneli, kaip mūras.

Liejas kraujas kaip vanduo,
Liejas kraujas, berneli, kaip vanduo.

Laka šunes kaip levai,
Laka šunes, berneli, kaip levai.
  [Aukštyn]

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->