Dainos:

| A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


Alaus, alaus
Alyvos
Ant kalno gluosnys
Ant kalno mūrai
Ant Nemuno kranto
Ant tėvelio lauko
Aš be tavęs
Aš esmi žmogus
Aš nupirksiu batukus tau
Aš su savo boba
Aš toriejau koina seną
Ateina naktis
Atgimė Tėvynė
Atskrend sakalėlis
Atskrido paukštelis
Augo girioj ąžuolėlis
Augo kieme klevelis
Australija

ALAUS, ALAUS

Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
Per visą naktelę alum lijo. (2 k.)

Alum lijo, apyniais snigo,
Tekėjo upeliai brang vynužio.

Jūs baratės, rokuojatės,
Kai niekas nemato - bučiuojatės.

Jūs barkitės, rokuokitės,
Kai mes išvažiuosim, žinokitės.

Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
Per visą naktelę alum lijo.

Alum lijo, apyniais snigo,
Tekėjo upeliai brang vynužio.

[Aukštyn]

ALYVOS

Pražydo, pražydo, pražydo
Prie kelio begėdės alyvos,
Nuraudo, nuraudo, nuraudo,
Virpėdamos ilgisi draugo.

Vaikšto, vaikšto, po vieną, po du,
Ieško, ieško laimingų žiedų.
Nemyli-myli buria ratu,
Laukia, laukia meilės kartu.

Vėlyvos, vėlyvos, vėlyvos
Pavasarį tavo alyvos,
Nespėjo žydėti, nespėjo,
Ruduo pirma laiko atėjo.

Pradingo, pradingo, pradingo
Pavasario krūmas spalvingas.
Kas žino, kas žino, kas žino,
Kur mūsų svajonių alyvos.

[Aukštyn]

ANT KALNO GLUOSNYS

Ant kalno gluosnys, pakalnėj šulnys.
Ten vaikščiojo mergužėlė
pati sau viena. (2x2 k.)

Atjoj bernelis žirgelio girdyt:
- Sustok, palauk, mergužėle,
duok žirgui vandens.

Negaliu stovėt, su tavim kalbėt -
Šalta rasa, o aš basa,
nušals kojelės.

[Aukštyn]

ANT KALNO MŪRAI

Ant kalno mūrai -
Joja lietuviai. (2x2 k.)
Joja, joja lietuvaičiai,
Neša, neša vainikaitį,
Vainiką rūtų,
Vainiką rūtų!

Štai ir prijojo
Uošvės dvarelį.
- Kelkis, kelkis, mergužėle,
Balta graži lelijėle,
Žirgelių girdyt,
Žirgelių girdyt.

Dar nesikelsiu,
Dar ne dienelė!
Man močiutė taip prisakė,
Su berneliais nekalbėti -
Močiutės klausau,
Širdelės klausau.

[Aukštyn]

ANT NEMUNO KRANTO

Ant Nemuno kranto kareivis gulėjo,
Pakėlęs galvelę į dangų žiūrėjo. (2 k.)

Kelkis, kareivėli, gana tau gulėti,
Jau tavo pulkelis viešu keliu traukia.

Jau tavo pulkelis viešu keliu traukia,
Už žalių girelių tavęs priešai laukia.

Tegul jis sau traukia ir manęs nelaukia,
O aš kareivėlis saldaus miego noriu.

Prašysiu žuvelės, raibos lydekėlės,
Kad ji parašytų mergelei laiškelį.

Atsakė žuvelė, raiba lydekėlė:
- Negaliu rašyti mergelei laiškelio.

Gilus vandenėlis, sraunus Nemunėlis,
Negaliu rašyti mergelei laiškelio.

Prašysiu paukštelio, margo sakalėlio,
Kad jis parašytų mergelei laiškelį.

Atsakė paukštelis, margas sakalėlis:
- Negaliu rašyti mergelei laiškelio.

[Aukštyn]

ANT TĖVELIO LAUKO

Ant tėvelio lauko.
O kas ant to lauko yr? (2 k.)
Ogi dideliausias kalnas.
Kalnas ant lauko,
Ant tėvelio lauko.
O kas ant to kalno yr?
Ogi dideliausias medis.
Medis ant kalno,
Kalnas ant lauko,
Ant tėvelio lauko.
O kas ant to medžio yr?
Ogi dideliausios šakos.
Šakos ant medžio,
Medis ant kalno,
Kalnas ant ...
O kas ant tų šakų yr?
Ogi dideliausi lapai.
Lapai ant šakų,
Šakos ant medžio,
Medis ant ...
O kas ant tų lapų yr?
Ogi dideliausias lizdas.
Lizdas ant lapų,
Lapai ant šakų,
Šakos ant ...
O kas tame lizde yr?
Ogi dideliausias kiaušis.
Kiaušis iš lizdo,
Lizdas ant lapų,
Lapai ant ...
O kas iš to kiaušio bus?
Ogi dideliausias paukštis.
Paukštis iš kiaušio,
Kiaušis iš lizdo,
Lizdas ant ...
O kas iš to paukščio bus?
Ogi dideliausios plunksnos.
Plunksnos iš paukščio,
Paukštis iš kiaušio,
Kiaušis iš ...
O kas iš tų plunksnų bus?
Ogi dideliausi patalai.
Patalai iš plunksnų,
Plunksnos iš paukščio,
Paukštis iš ...
O kas po tais patalais bus?
Ogi dideliausia meilė.
Meilė po patalais,
Patalai iš plunksnų,
Plunksnos iš ...
O kas iš tos meilės bus?
Ogi dideliausias vaikas.
Vaikas iš meilės,
Meilė po patalais,
Patalai iš ...
O kas iš to vaiko bus?
Ogi dideliausias skautas.
Skautas iš vaiko,
Vaikas iš meilės,
Meilė po ...
O kas iš to skauto bus?
Ogi dideliausias akademikas.
Akademikas iš skauto,
Skautas iš vaiko,
Vaikas iš ...

[Aukštyn]

AŠ BE TAVĘS

Aš be tavęs kaip medis be šaknų,
Aš be tavęs kaip paukštis be sparnų.
Nepalik manęs - bus labai sunku,
Juk tu žinai, kaip tave myliu.

Pabūkim mes du maži vaikai,
Pabūkim mes du saulės kamuoliai.
Ir nubėkime pajūrio krantu,
Tu būsi aš, aš tai būsiu tu.

Už neatsargų juoką ir žodžius,
Už melą ir už aistrą, patikėk,
Ir už ašaras, kurios negreit nudžius,-
Už viską tenka skaudžiai sumokėt.

[Aukštyn]

AŠ ESMI ŽMOGUS

Aš esmi žmogus,
Didžiai turtingas,
Nieko nebijau,
Ba išmintingas.
Turiu arklį, gražų palvą,
Mokslas nelenda į galvą,-
Ko man daugiau reik?

Turiu marškinių
Viso penkeris,
O užsisegiot
Šniūrelius kelis.
Nors jie yra nuobrukiniai,
Bet atrodo kaip šilkiniai,-
Dailiai atrodo.

Turiu kepurę
Aš labai diktą,
Nuo senų tėvų
Ji man palikta:
Viršus siūtas kailių lapių,
Aplink galions iš kanapių,-
Dailiai atrodo.

Turiu skrandukus
Iš skūrų lapių,
O pasijuosiu
Diržu kanapių.
Rudinukė išnešiota,
Pelių kailiais išvedžiota,-
Vis po šiai madai.

Aš turiu kelnes,
Aiškiai raudonas,
Kai jom apsiaunu,
Sako, kad ponas,-
Man palikta tėvų tėvo,
Aš nebijau blogo vėjo,
Kai jom apsiaunu!

Turiu čebatus
Angelskos skūros,
O ant jų lopų -
Devynios poros:
Ilgi aulai - pusė sprindžio,
Padų nėra - galiu mindžiot
Drąsiai ir smagiai.

Tas mano palvys -
Tai gražus arklys,
Metų turi jis
Trisdešimt ir tris:
Kreivos kojos, ilgas kaklas,
Ant abiejų akių aklas,-
Nieko nemato
Ir nesibaido!

Uždedu balną
Iš liepos skūros,
O kai reik užsėst -
Lipu ant tvoros.
Dailiai joju, šonus plakdams,
O jis bėga nesustodams
Žingine kaip žaibs.

O kai aš jojau
Viduriu kelio,
Žiūriu - ateina
Jauna mergelė.
Tprū, sustabdžiau žirgą palvą,
Linkterėjau į ją galvą,-
Noriu pakalbėt.

Aš išsitraukiau
Ragą tabokos,
Daviau pauostyt
Mergelei tokios.
Kai tabokos ji užtraukė,
Kaip kačiukė susiraukė
Ir sakė - apči.

Vai, tu, mergele,
Kokia tu graži:
Lūputės storos,
Dantukai reti.
Nors esi ne mūsų krašto,
Imki moterystės naštą,
Tekėk už manęs.

Ir ne po ilgo
Buvo veselia,
Prispaudėm sulos
Pilną bačkelę.
Gėrėm, ūžėm, baliavojom,
Aplink pečių strapaliojom -
Tai linksma buvo.

Gavau pasogos
Atmuštą kaltą,
Kačiukę juodą,
Šuniuką margą.
Kaltu žuvis meškerioju,
Pačiai šonus išvanoju,
Dailiai gyvenu!

O jeigu kada teks
Pro šalį važiuot,
Prašome užsukt,
Nepasididžiuot,-
Užu pečiaus pasodinsim,
Ožkos sūriu pavaišinsim,
Vaikai padainuos.

[Aukštyn]

AŠ NUPIRKSIU BATUKUS TAU

Aš nupirksiu batukus tau -
Bus raudoni, labai gražūs!
Bet sunku bus išsirinkti,
Nes kojytės labai mažos.
Jei nori, vyksime mes į Cheres!
Jei nori, vyksime mes į Cheres!
Žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka!
Žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka.
Žiūrėk, kaip šoka ir šokt nemoka -
Kojytės mažos batais raudonais!
Aš nunešiu meistrui Pedro,
Kad sidabru juos ataustų,
Kad šilkais išsiuvinėtų -
Ir kojyčių tau nespaustų.

[Aukštyn]

AŠ SU SAVO BOBA

Aš su savo boba išėjau grybauti,
Radau baravyką, negaliu išrauti.
Aš su savo boba - Morta. (2 k.)
Mano bobutė labai silpna buvo,
Beraudama grybą ir pati sugriuvo.

Išsivirsim grybus, nugraibysim taukus,
Duosime šeimynai, kuri dirba laukus.

Ką nesuvalgysim, į terbas sudėsim,
Važiuosim kermošiun, užkandos turėsim.

Oi jūs, grybai, grybai, jūs patieka mano,
Kas jūsų nevalgo, nieko neišmano.

[Aukštyn]

AŠ TORIEJAU KOINA SENĄ

Aš toriejau koina seną,
Veizu - bestija jau stena. (2x2 k.)
Ukvei - bum!
Ukvei vei vei - bum bum bum!
Ukvei ukvei ukvei bum
Čir vir vir vir bum bum bum. (2x2 k.)
Jiemiau dalgį nu pastuogis
Veizu - bestija nuspruogis!

Kasiau doubi plati, gėli,
Kad palaiduočiau bestėji.

Vuo ta oudega kap mėit(a)s -
Nabužteka doubie vėit(a)s.

Aš ton oudega nukėrsu
Ėr bestėja sutalpėnsu.

[Aukštyn]

ATEINA NAKTIS

Ateina naktis,
Saulė jau nuslinko
Nuo kalnų,
Nuo miškų,
Nuo laukų.
- Saldžių sapnų! Užmiki.
Dievs yr čia!

[Aukštyn]

ATGIMĖ TĖVYNĖ

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes,
Metai išaugino skautiškas eiles.
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai!
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai!
Ei, pirmyn, į Tautinę stovyklą,
Ten paspausim broliškai rankas,
Tai geriausia skautiška mokykla,
Ten supinsim darbą ir dainas.
Tautinė stovykla sušaukė visus,
Panemunės šilas priglaudė svečius.
Laužas tegul jungia skautiškas širdis,
Liepsnos tegul neša dangun mūs mintis.

[Aukštyn]

ATSKREND SAKALĖLIS

Atskrend sakalėlis
Per žalią girelę,
Atmušė sparnelius
Į žalią eglelę. (2x2 k.)

- Pažiūrėk, mergele,
Į sausą eglelę:
Kai pradės žaliuoti,
Tai tu būsi mano.

Sausoji eglelė
Žaliuoti pradėjo -
Kur gi tas bernelis,
Kurs mane mylėjo?

Ar už jūrių marių,
Ar už vandenėlių,
Ar kitas mergeles
Mylėti pradėjo?

Nei už jūrių marių,
Nei už vandenėlių,
Tik kitas mergeles
Mylėti pradėjo.

[Aukštyn]

ATSKRIDO PAUKŠTELIS

Atskrido paukštelis
Ant medžio šakos,
Čiulbėjo, ulbėjo
Kaip mudu abu.
Pirmyn, atgal,
Kairėn, dešinėn,
Aukštyn, žemyn
Kaip mudu abu. (4x2 k.)
Nutūpė paukštelis...

Susuko lizdelį...

Padėjo kiaušinį...

Perėjo paukštelis...

Nuskrido paukštelis
Nuo medžio šakos,
Čiulbėjo, ulbėjo
Kaip mudu abu.

[Aukštyn]

AUGO GIRIOJ ĄŽUOLĖLIS

Augo girioj ąžuolėlis, (2 k.)
Augo girioj ąžuolėlis,
Pas tėvelį sūnaitė(lis). (2 k.)

Rūpinosi tėvužėlis,
Rūpinosi tėvužėlis,
Kad jo mažas sūnaitė(lis).

- Nesirūpink, tėvužėli,
Nesirūpink, tėvužėli,-
Užaugs tavo sūnaitė(lis).

Užaugs tavo sūnaitėlis,
Užaugs tavo sūnaitėlis,
Bus Lietuvos kareivė(lis).

- Man nereikia kareivėlio,
Man nereikia kareivėlio,
Man tik reikia artojė(lio).

- Nepabuvęs kareivėliu,
Nepabuvęs kareivėliu,
Nebus geras artojė(lis).

Augo girioj liepužėlė,
Augo girioj liepužėlė,
Pas motulę dukružė(lė).

Rūpinosi motinėlė,
Rūpinosi motinėlė,
Kad jos maža dukružė(lė).

- Nesirūpink, motinėle,
Nesirūpink, motinėle,-
Užaugs tavo dukružė(lė).

Užaugs tavo dukružėlė,
Užaugs tavo dukružėlė,
Bus Lietuvos šokėjė(lė).

- Man nereikia šokėjėlės,
Man nereikia šokėjėlės,
Man tik reikia audėjė(lės).

- Nepabuvus šokėjėle,
Nepabuvus šokėjėle,
Nebus gera audėjė(lė).

[Aukštyn]

AUGO KIEME KLEVELIS

Augo kieme klevelis,
Augo kieme žaliasai.
Po tuo klevu, po žaliuoju,
Gul bernelis jaunasai. (2x2 k.)
Viens du trys, graži Lietuva,
Kaip gėlelė žydi visada.
Nepapūski, vėjeli,
Nepapūski, šiaurasai,
Nepajudink klevo šakų,
Nepabudink bernelio.

Ir papūtė vėjelis,
Ir papūtė šiaurasai.
Pajudino klevo šakas,
Pabudino bernelį.

Kelkis, kelkis, berneli.
Kelkis, kelkis, jaunasai.
Laikas joti į karužę,
Ginti laisvę Lietuvos!

[Aukštyn]

AUSTRALIJA

Visi vaikai vaikučiai,
Smalsutės ir smalsučiai,
Smalsaukit ir keliaukite
Australijon visi.

Pilna visa Australija
Bananų, mandarinų,
Pilna visa Australija
Ledų ir apelsinų.

Galėsit ten miegoti,
Vartytis pataluose,
Galėsit ten klausytis
Pasakos ilgos.

Valio, valio Australijai, (3 k.)
Australijai valio.
  [Aukštyn]

| A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->