Dainos:

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


Ėjau aš per gatvę
Ėjau pieva
Ėjo senis lauko arti

ĖJAU AŠ PER GATVĘ

Ėjau aš per gatvę labai plačią
Susitaręs sutikti savo marčią
Priėjęs prie sudaužyto lango
Netyčia užlipau aš ant stiklų

Atėjo pas mane vienas draugas
Plonas ir kūdas kaip koks šiaudas
Priėjęs prie mano radiogramos
Netyčia jis sudaužė plokšteles

Nustojo lyti taip atrodo
Saulė vėl jau pasirodo
Bet lietsargio aš nepakavosiu
Gal netyčia vėl pradės tik lyt

Buvau aš vakar diskotekėj
Žmonės nešoko, jie tik lėkė
Orkestras grojo na-na-hai-a
Netyčia ant grindų aš paslydau

[Aukštyn]

ĖJAU PIEVA

Ėjau pieva, tokia žalia pieva,
Už to kupsto užkliuvau, užkliuvau,
Pakėliau galvą, tą sunkią galvą,
Gėlėms tariau:

- Einam, gėlės, su manim išgert!
Pasigėrus apsiverkt, apsiverkt.
Gal kada nors suklupsite ir jūs
Taip, kaip šiandien aš.

Ėjau mišku, tokiu tamsiu mišku,
Už to kelmo užkliuvau, užkliuvau.
Pakėliau galvą, tą sunkią galvą,
Medžiams tariau:

- Einam, medžiai, su manim išgert!
Pasigėrus apsiverkt, apsiverkt.
Gal kada nors suklupsite ir jūs
Taip, kaip šiandien aš.

Parėjau namo, uždariau duris,
Už to slenksčio užkliuvau, užkliuvau.
Pakėliau galvą, tą sunkią galvą,
Žmonėms tariau:

- Einam, žmonės, su manim išgert!
Pasigėrus apsiverkt, apsiverkt.
Gal kada nors suklupsite ir jūs
Taip, kaip šiandien aš.

[Aukštyn]

ĖJO SENIS LAUKO ARTI

Ėjo senis lauko arti,
Pasiėmęs pypkę karčią.
Oi lylia, oi lylia (3 k.)
Dainuok linksmai.
Ėjo senis tuo keleliu,
Dėjo pypkę ant kelmelio.

Ėjo boba tuo keleliu,
Rado pypkę ant kelmelio.

Ei tu, boba, nekvailioki,
Mano pypkę atiduoki.

Mano pypkė kukavinė,
O cibukas misinginis.

Suraizgyta, sumazgyta -
Kur aš gausiu tokią kitą.
  [Aukštyn]

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->