Dainos:

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


Šalia kelio
Šiam pasauly
Šią naktelę, per naktelę
Šią naktį per naktį
Šimtakojis
Širdele mano
Šventė

ŠALIA KELIO

Šalia kelio, šalia kelio, šalia kelio karčema,
Ten gyvena, ten gyvena, ten gyvena šinkorka.

Oi šinkorka, oi šinkorka, oi šinkorka, šinkorka,
Graži tavo, graži tavo, graži tavo dukrelė.

Tai ne mano, tai ne mano, tai ne mano dukrelė,
Tai samdyta, tai samdyta, tai samdyta mergelė.

Duok, studente, duok, studente, duok, studente, tris rublius,
Ir mergelė, ir mergelė, ir mergelė tavo bus.

Ji paprašė, ji paprašė, ji paprašė keturių,
O aš vargšas, o aš vargšas, o aš vargšas neturiu.

Žalias vynas, žalias vynas, žalias vynas - ne vanduo,
O studentas, o studentas, o studentas - ne piemuo.

Žalias vynas, žalias vynas, žalias vynas iš vandens,
O studentas, o studentas, o studentas iš piemens.

[Aukštyn]

ŠIAM PASAULY

Šiam pasauly visko būna,
Atsimerki vieną rytą
Ir dairaisi, ar čia juoktis,
Ar čia verkti - nežinai.

Kas mylėta, kuo tikėta,
Lyg žaliu lietum nulyta,
Ąžuolais vijokliai virtę,
O vijokliais ąžuolai.

Pelkės giriomis pavirto,
Pelkėm pievos ir šilojai,
Saulės, vėjo, savo rankų,
Vakarykščių valandų.

Rodos, nieko nepažįsti,
O galbūt nepažinojai,
O gal vandenį ir duoną
Vadini kitu vardu.

Atsimerki - o ne auksas,
Kas labiausiai auksu tviska,
Atsimerki o ant kalno
Tavo namo pamatai.

Šiam pasauly visko būna,
Šiam pasauly bus dar visko,
Daug labai keistų dalykų
Atsimerkęs pamatai.

[Aukštyn]

ŠIĄ NAKTELĘ, PER NAKTELĘ

Šią naktelę, per naktelę
Nemigau, nemigau.
Su broleliu obelėlę
Sodinau, sodinau. (2x2 k.)

Prigyk, prigyk, obelėle,
Valyvai, valyvai.
Nokink savo obuolėlius
Raudonai, raudonai.

Aš priskinsiu obuolėlių
Raudonų, raudonų,
Ir nunešiu bernužėliui
Dovanų, dovanų.

Mergužėlė, lelijėle,
Kur buvai, kur buvai?
Kad šią naktį jaunimėly
Nebuvai, nebuvai.

Šią naktelę, per naktelę
Nemigau, nemigau.
Su broleliu obelėlę
Sodinau, sodinau.

[Aukštyn]

ŠIĄ NAKTĮ PER NAKTĮ

Šią naktį per naktį
Gaideliai giedojo.
- Negiedokit, gaideliai,
Netrumpinkit naktelės.

Išaušo aušrelė -
Patekės saulelė.
Imsim broliai dalgelius -
Eisim pjauti šienelio.

Dar neišpjoviau
Anei pradalgėlio,
Ant dalgės pasirėmiau,
Ant dalgelės rymojau.

[Aukštyn]

ŠIMTAKOJIS

Ak, pūkuotas, švelnus šimtakoji,
Kur per vasarą sveikas bėgioji?
Kiek tu batų porų, kiek tu batų porų sunešioji,
Šimtakoji vikrus, šimtakoji vikrus, greitakoji?

Kiek tau batų kas rytą valyti!
Jie sušlampa, kai pradeda lyti,
Kaip sunku batus tau, kaip sunku batus tau nusiauti!
Kaip keblu prie durų, kaip keblu prie durų juos sukrauti!

Aš norėjau dar daug ko paklausti,
Aš norėjau tau ranką paspausti,
Bet bijojau, nes jau, bet bijojau, nes jau nežinojau,
Ką paduosi man, ką paduosi man - ranką ar koją.

[Aukštyn]

ŠIRDELE MANO

Širdele mano, o kodėl tu liūdna?
Širdele mano, kur jaunystė tava?

Dienelės slenka ir nė vieno neaplenkia,
Sakyk, širdele, kur jaunystė tava.

Širdelė daužos, trokšta laimės jinai,
Ir meilės laužas pasiliko tiktai.

Prabėgo dienos, dingo laimė mėnesienoj,
Neverk, širdele, ir be jos bus gerai.

[Aukštyn]

ŠVENTĖ

Šventė yra, turi ji būt
Kaip atpildas tiems, kurie laukia,
Kaip antausis tiems, kurie netiki,
Kiekvienam kitokia ir visiems sava,
Šventė turi būti, šventė yra.

Laimė yra...

Meilė yra...
  [Aukštyn]

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->