Dainos:

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


Mažos mašinėlės
Mergytes mylim mes
Mes broliukai abudu
Mes išliksim jauni
Mes vargstam vargelį
Meškutė
Milžinų kapai

MAŽOS MAŠINĖLĖS

Mažos mašinėlės man labai patinka,
Aš norėčiau būti joms už šeimininką.
Įrengčiau seniausių mašinų garažą,
Sau pasidaryčiau mašinėlę mažą.
Dzin-dzin, aš sustoju.
Lai skirias minia!
Dzin-dzin, vaikeliai,
Ateikit greičiau pas mane.
Kai aš važinėčiau, varpelis skambėtų,
Visi pavyduoliai iš baimės drebėtų.
Visi įsigeistų mažų mašinėlių
Raudonu stogeliu ir su skambalėliu!

[Aukštyn]

MERGYTES MYLIM MES

Mergytes mylim mes
Visas tokias kaip Jūs,
Mergytes mylime
Tokias kaip Jūs.
Į Jus pažvelgus juk juk juk
Širdis apsąla juk juk juk
Tai mums patinka taip labai. (3x2 k.)

Širdelę prie širdies,
Galvelę ant peties
Ji tau padės ir taip kalbės:
O mano mielas juk juk juk
Nors ir nachalas juk juk juk
Tu man patinki taip labai. (3x2 k.)

[Aukštyn]

MES BROLIUKAI ABUDU

Mes broliukai abudu,
Eisim girion abudu.

Eisim girion abudu,
Kirsim klevą jovaru.

Kirsim klevą jovaru,
Ir skabysim šakeles.

Ir skabysim šakeles,
Ir pjaustysim lentutes.

Ir pjaustysim lentutes
Ir statysim laivelį.

Ir statysim laivelį,
Plauksim jūron marelėn.

[Aukštyn]

MES IŠLIKSIM JAUNI

Su pirmąja dangaus kregžde,
Su purienom šlaituos,
Du gandrai naujame lizde
Vestuves kleketuos.
Nemunėlio žydroj vilny
Tėviškėlė gyva!
Mes išliksim jauni, jauni
Kaip visa Lietuva. (2x2 k.)
Vėlei noks pagiry rugiai,
Putinai raudonuos.
Vėl po pievą skrajos drugiai,
Palydėti dainos.

Ižas plauks taip lėtai, lėtai,
Tirps ledokšniai krante.
Tenutirpsta visi ledai
Su pirmąja kregžde!

[Aukštyn]

MES VARGSTAM VARGELĮ

Mes vargstam vargelį, ir galo nėra,
Tada tik laimingi, kada už stalo.
Tai valgyk ir gerk, tėveli mano,
Tai gražiai dainuoja sūneliai tavo. (2x2 k.)

Mes vargstam vargelį, ir galo nėra,
Tada tik laimingi, kada už stalo.
Tai valgyk ir gerk, motule mano,
Tai gražiai dainuoja dukrelės tavo.

Mes vargstam vargelį, ir galo nėra,
Tada tik laimingi, kada už stalo.
Tai valgyk ir gerk, broleli mano,
Jau stainioje žvengia žirgelis tavo.

Mes vargstam vargelį, ir galo nėra,
Tada tik laimingi, kada už stalo.
Tai valgyk ir gerk, sesule mano,
Tai gražiai žaliuoja rūtelės tavo.

[Aukštyn]

MEŠKUTĖ

Šokam šokam mes meškutę,
Meška šoka, kudlos dulka,
Kad nešoktų - nedulkėtų.
Uch uch uch uch, uch uch uch uch.

[Aukštyn]

MILŽINŲ KAPAI

Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai dūmoja;
Galanda kirvius, kalavijus aštrius,
Ir juodbėrį žirgą balnoja. (2x2 k.)

Nuo Prūsų šalies, kaip sparnai debesies, (2 k.)
Padangėmis raitosi dūmai:
Tai gaisrų ugnis, šviečia diena naktis: (2 k.)
Liepsnoja ir girios ir rūmai.

Tarp tyrų plačių ne staugimas žvėrių;
Oi ne! Tai našlaitės lietuvės:
Ar verkia sūnaus, ar bernužio brangaus,
Kurs jų nebeginsiąs pražuvęs.

Kryžiuočių seniai suvadinti svečiai
Į vaišes per Lietuvą traukia:
Ištroškę garbės, kai aušra patekės
Išvys, ko visi nebelaukia.

Lietuvių pulkai, kaip nusako žvalgai,
Ties Kaunu per Nemuną plaukia;
Po kaimus šauklys (jo po putų arklys)
Į kovą lietuvninkus šaukia.

Klaidu tarp miškų! Vien tik ugnys gaisrų
Per Lietuvą kelią berodo.
Užtemęs dangus mėto tankius žaibus
Jau klaidžiot svečiams nusibodo.

Dabar ten baisu ir nakčia nedrąsu!
Net vyrai aplenkti mėgina:
Esą tai senų kapai milžinų,
Ir kartais net pasivaidina.
  [Aukštyn]

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->