Dainos:

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


Raibi gaideliai giedojo
Riešutų žydėjimas
Romantikų daina

RAIBI GAIDELIAI GIEDOJO

Raibi gaideliai giedojo,
Brolis žirgelį balnojo.
Kelkis sesula, žalia rūtele,
Brolelio rengejėle. (2x2 k.)

Uždek man šviesią ugnelę,
Aš nusiprausiu burnelę,
Atsisveikinsiu tėvą, motulę
Ir brolį, seserėlę.

O per dvarelį jodamas,
Vario vartelius keldamas,
Oi, ir pamačiau jauną mergelę
Svirnely pas skrynelę.

Ką tu ten veiki, mergele?
Oi, kam tu rėžai drobeles?
Aš nenešiosiu tų marškinėlių
Kareivėliu būdams.

Duos mums karalius žirgelius,
O prie žirgelių balnelius.
Būsim rėdyti ir išmokyti
Kaip vieno tėvužio.

Sueis kalneliai kloniuosna,
Paskęs karaliai kraujuosna.
O mes stovėsim ir nedrebėsim,
Mes visus pergalėsim.

[Aukštyn]

RIEŠUTŲ ŽYDĖJIMAS

Su mažu vaikeliu
Kartą vaikštinėjau,
Riešutus pražydusius
Prie Neries regėjau.

Riešute, riešute,
Kas tai per žiedelis,
Mažutėlis, rausvas
Lazdyno spurgelis.

Šitokio rausvumo
Niekur nemačiau,
Lazdyn, lazdynėli,
Tu žydėk lėčiau.

Pažiūrėk, vaikeli,
Kas jo per mažumas,
Kas jo per gražumas,
Kas jo per lėtumas.

[Aukštyn]

ROMANTIKŲ DAINA

Mes jūras perplauksim po tris kartus,
Miegosim miegmaišiuos tiktai po du,
Visur keliaujame, visur drauge,
Uodų sukandžiota linksma gauja.
Ir po velnių visi tegul eina,
Kurie dainas į miegą išmaino,
Kurie nemėgsta košės
Su dūmais ir su uodais,
Lai eina po velniais.
Nemėgstam rūkstančių mes kaminų,
Dulkėtų gatvių, miestų purvinų.
Yra gamta - mūs namas, o jame -
Keliauja mūs išalkusi gauja.

Mums nesvarbu, ar sniegas, ar lietus,
Ar šaltas vanduo siekia net kelius.
Ir jei kontrolė traukiny yra - valio,
Mes ją sutiksim su linksma daina.

Visi šaunuoliai šiam linksmam būry,
Prie laužo šoksim, veršimės pirmyn,
Su musėm kausimės ir su uodais,
Mums šito žygio niekas nepakeis.

Mes keliauninkai esam neblogi,
Visad su šypsena, visad linksmi,
Na, ir tai kas, kad mes nuogi, basi,
N-toji sesija mums nebaisi.
  [Aukštyn]

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->