Dainos:

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


Į Lietuvą
Į Rygą, į Rygą!

Į LIETUVĄ

Grįžtu namo. Kol saulė dar nenusileido -
Kol dar matau šešėlį savo kelyje,
Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido
Ir nebandysiu atsidust pakelėje. (2x2 k.)

Padėk man, Viešpatie, nesibijot pavojų,
Neieškau dvasiai poilsio, kūnui - atgaivos,
Kelionė tolima, o aš labai vėluoju -
Greičiau į Lietuvą! Aš pasiilgau Lietuvos.

Greičiau į tėviškę - į savo meilės kraštą -
Ten mano Kryžių kalnas, vyturio dangus.
Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip Šventas Raštas -
Į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu.

[Aukštyn]

Į RYGĄ, Į RYGĄ!

Kur tos jaunos mergos dings? (2 k.)
Į Rygą, į Rygą, į cukierkų fabriką. (2 k.)

Kur tie jauni bernai dings?
Į Rygą, į Rygą, į arielkos fabriką.

Kur tos senos bobos dings?
Į Rygą, į Rygą, į kaliošų fabriką.

Kur tie seni diedai dings?
Į Rygą, į Rygą, į tabokos fabriką.
  [Aukštyn]

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->