Korporacija „Vytis“ ir Akademinė skaučių draugovė2 %   Ad Meliorem!   Naujasis „Mūsų Vytis“

Metinė šventė 2007

©2005-2009 Studentų skautų organizacija
Pasiūlymai ir pastabos