Vydūno fondo logo

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondas (Čikaga)

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

Didžioji salė
2009 m. kovo 13 d.


Dešimtasis Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkursas ir laureačių koncertas


Konkursas

Dešimtasis Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas įvyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje Vilniuje 2009 m. kovo 13 d., penktadienį, 11 val.


Konkurso programa:

1. XVII-XVIII a. arija;
2. XIX-XXI a. arija;
3. romansas arba Lied;
4. XX-XXI a. lietuvių kompozitoriaus kūrinys;
5. lietuvių liaudies daina a cappella.


Apdovanojimai:

      I vieta      2 000 Lt
      II vieta     1 000 Lt
      III vieta       500 Lt


Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkurso laureačių koncertas ir premijų įteikimo iškilmės


2009 m. kovo 13 d., penktadienį, 18 val.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje, Vilniuje, Gedimino pr. 42

Koncertuos konkurso laureatės, bus atliekamos operų arijos ir lietuvių liaudies dainos.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
ir Akademinio skautų sąjūdžio
Vydūno fondas (Čikaga)

Įėjimas laisvas

Parsisiųsti informaciją.