Vincės Jonuškaitės-Zaunienės solisčių konkursas


2008 m. kovo 14 dieną įvyko IX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje. Šį kartą jame dalyvavo nedaug, tik penkios, bet puikios Dainavimo katedros studentės, solistės. Dainininkės turėjo atlikti dvi arijas, lietuvišką romansą arba dainą ir lietuvių liaudies dainą a cappella.

Laureates pristatė Vertinimo komisijos pirmininkė, operos solistė ir visuomenininkė Birutė Vizgirdienė. Pirmąją premiją laimėjo Agnė Sabulytė (dėstytoja Asta Krikščiūnaitė, koncertmeisterė Svaja Skučienė), antrąją – Zane Reinberga (dėst. prof. Giedrė Kaukaitė-Žebriūnienė, konc. Margarita Petreikytė), trečiąją – Anetė Graudina (dėst. prof. Irena Milkevičiūtė, konc. Raminta Gocentienė).

Nustebino tai, kad net dvi laureatės – latvės. Buvo malonu klausyti jų atliekamų lietuviškų dainų. Tačiau šilčiausiai jas atliko nugalėtoja Agnė Sabulytė. Iš kitų ji išsiskyrė ne tik nepaprasta jėga bei jausmingumu, bet ir savo plastika, žavėjusia nuo pat įžengimo į sceną akimirkos.

Vertinimo komisijos nario, Dainavimo katedros vedėjo, prof. Virgilijaus Noreikos žodžiais tariant, „balsas yra nuostabiausias instrumentas“, o šio renginio metu skambėję balsai abejingų nepaliko – klausytojai net ir po koncerto dar ilgai šypsojosi prisiminę nuostabias arijas ir dainas.

Jau devinti metai konkursą organizuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Akademinio skautų sąjūdžio įsteigtas Vydūno fondas (Čikaga), kuris konkurso laureatėms įteikia ir pinigines premijas. Dainininkė, operos solistė Vincė Jonuškaitė-Zaunienė (1901-1997), šios organizacijos garbės narė, buvo labai populiari, į koncertų programas nuolat įtraukdavo liaudies dainas.

Fondas yra įsteigęs premijas penkiose aukštosiose mokyklose. Šiemet fil. Edmundas Kulikauskas, iki šiol fondo atstovas Lietuvoje, pareigas perdavė fil. Jolitai Buzaitytei-Kašalynienei. Ji laureatėms įteikė diplomus bei trumpai priminė Vydūno fondo istoriją ir misiją. Fondo lėšos yra JAV lietuvių parama; jos sutelkiamos platinant kalėdinius atvirukus.

Po koncerto buvo teikiamos ir kitos Vydūno fondo premijos specialiai į iškilmes atvykusioms Kauno technologijos universiteto laureatėms. Prof. Igno Končiaus vardo premija apdovanota Fizikos katedros magistrantė Asta Šileikaitė. Inžinieriaus Juozo Milvydo vardo premija įteikta socialinių mokslų doktorantei Žemynai Pauliukaitei. Jas lydėjo šeimų nariai ir KTU Socialinių reikalų skyriaus vedėja Jovita Vasauskaitė, kuri įteikė diplomus.

Renginyje dalyvavo ir talkininkavo geroje nuotaikoje – gėles įteikė ir vaišes paruošė keliolika Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės narių.

Informaciją parengė t.n. Vaiva Klimaitė ir t.n. Giedrė OlsevičiūtėNuotraukos iš Vydūno fondo archyvoIX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkurso laureatės. Iš kairės, I premijos laureatė Agnė Sabulytė, III premijos laureatė Anetė Graudina ir II premijos laureatė Zane Reinberga.II premijos laureatė. Iš kairės, jos dėstytoja prof. Giedrė Kaukaitė-Žebriūnienė, laureatė Zane Reinberga, jos koncertmeisterė Margarita Petreikytė ir Vertinimo komisijos pirmininkė fil. Birutė Vizgirdienė.Konkurso ir koncerto talkininkai, Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės nariai.Kauno technologijos universiteto laureatės. Iš kairės, nauja Vydūno fondo atstovė fil. Jolita Kašalynienė, laureatės Asta Šileikaitė ir Žemyna Pauliukaitė, universiteto atstovė Jovita Vasauskaitė ir iki šiol buvęs fondo atstovas fil. Edmundas Kulikauskas.

[Aukštyn]