Vydūno fondo logo

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondas (Čikaga)

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

Didžioji salė
2008 m. kovo 14 d. 11 val.


Devintasis Vincės Jonuškaitės–Zaunienės dainininkių konkursas


Konkurso programa:
1. 2 arijos pasirinktinai;
2. romansas arba daina (vienas iš 1 ir 2 punktuose numatytų kūrinių turi būti lietuvių autoriaus);
3. lietuvių liaudies daina a cappella.

Apdovanojimai:

      I vieta      2 000 Lt
      II vieta     1 000 Lt
      III vieta       500 Lt

Konkurse gali dalyvauti LMTA Dainavimo katedros studentės ir magistrantės. Paraiškas prašome pateikti internetu: d.staponkus@lmta.lt iki š.m. kovo 7 d.

Laureačių koncertas – 2008 m. kovo 14 d. 18 val.

Dainininkės vardo premiją įsteigė Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondas (Čikaga), norėdamas pagerbti aktyviai dalyvavusią kultūrinėje veikloje Akademinio Skautų Sąjūdžio garbės narę, operos solistę Vincę Jonuškaitę-Zaunienę.

Įėjimas laisvas Maloniai kviečiame

Parsisiųsti informaciją.