Šių metų, spalio 18 d., šeštadienį,

Studentų skautų korporacija „Vytis“, Akademinė skaučių draugovė ir Skautų Filisterių

Sąjūdis švenčia savo 84 metų gimtadienį,

ir visus kviečia į

Metinę šventę,

kuri vyks Hermano Šulco sodyboje, Kėkštų km, Kretingos raj.


Pilna Programa (parsisiųsti)
Suvažiavimo darbotvarkė (parsisiųsti)
Kaip pasiekti H. Šulco sodyba (parsisiųsti)

Išankstinė registracija el.paštu: bernadeta.viesulaite[eta]gmail.com
Registracijos forma (parsisiųsti)


Laukiame Jūsų Metinėje Šventėje Klaipėdoje.

Ad Meliorem!

Korp!Vytis ir ASD
Klaipėdos skyrius
Metinės šventės programa:

Visuotinis pilnateisių narių Suvažiavimas

Vieta: Viešbutis „Klaipėda“, konferencijų centras, A salė (Naujojo sodo g. 1, Klaipėda)
Laikas: 10.00-16.30 val.

10:00 Registracijos pradžia.
11:00 Suvažiavimo pradžia.
Išrenkamas Suvažiavimui pirmininkaujantis asmuo, sekretorius, balsų skaičiavimo komisija; Suvažiavimo darbotvarkės pristatymas / tvirtinimas.

Darbotvarkė:
11.15 val. Ataskaitos už praėjusius metus 11.55 val. Ataskaitų tvirtinimas.
12.00 val. 2007-2008 m. kadencijos Vadijos atsistatydinimas.
12.05 val. Fil. Nomedos Bepirštytės pranešimas apie organizacijos vadybą.
12.20 val. Rinkimai 12.45 val. Pietūs.
13:45 val. Atskiros ASD, korp! Vytis ir SFS sueigos
16:00 val. Pristatomi ASD, Korp! Vytis ir SFS pirmininkai, pristatomi ASD ir Korp! Vytis Reguliaminai.Reguliaminų tvirtinamas.
16:30 val. Suvažiavimo uždarymas


ŠVENTINĖ DALIS

Vieta: Hermano Šulco sodyba, Kėkštų km, Kretingos raj.
Laikas:
17.30 val. Registracija
18.00 val. Oficialioji dalis / Iškilmingas minėjimas.
20.00 val. Pokylis.

Maršrutas iki Hermano Šulco sodybos, Kėkštų kaime, Kretingos rajone.

Važiuojantiems nuo Vilniaus ir Kauno reikia pasiekti Jakų žiedą prie Klaipėdos.
Nuo Jakų žiedo (A taškas žemėlapyje 1) reikės sukti link Palangos. Toliau važiuoti Palangos plentu ir sukti link Kretingos. Pravažiavus Kretingalę, maždaug už 4 km, privažiuosite degalinę.
Prieš ją bus posūkis į dešinę. Ties posūkiu stovi ženklas „Triušiai 15”. Toliau važiuodami žvyrkeliu Hermano Šulco sodybą pasieksite, jei laikysitės dešinės pusės. Smulkesnis žemėlapis nuo Kretingalės iki sodybos pateiktas žemėlapyje 2. (Galutinis taškas – Hermano Šulco sodyba, pažymėtas tašku B)


Žemėlapis 1Žemėlapis 2