Lietuvos korporacijų konventas

Lietuvos korporacijos siekdamos glaudinti tarpusavio ryšius, skatinti ne tik formalų, bet ir asmeninį atskirų korporacijų narių bendravimą, diskutuoti visoms korporacijoms aktualiomis temomis bei produktyviai įgyvendinti Lietuvos korporacijų keliamus tikslus, 2008 metų kovo 29 d. susirinko į Lietuvos korporacijų konventą.

Kurio metu buvo iškilmingai pasirašyta bendra „Lietuvos korporacijų deklaracija“ bei nustatytos „Veiklos gairės“, kurios yra skirtos apibrėžti kryptis, kuriomis veikiant būtų įgyvendinti Lietuvos korporacijų deklaracijoje iškelti tikslai: