Akademinio Skautų Sąjūdžio (Čikagoje, JAV)


VYDŪNO Vydūno fondo logoFONDAS

skelbia
Lietuvos 2007-2008 abiturientams
Kęstučio ir a. a. Erikos Sidabrų fondo

RAŠINIŲ KONKURSĄ

TEMOS
1. „Ar įteisinti dvigubą pilietybę?“
2. „Neištęsėti pažadai“
3. „Lietuva sapnuose ir dienos šviesoje“

PREMIJOS
I vieta - 200 JAV dol.;
II vieta - 175 dol.;
III vieta - 150 dol.;
paminėti rašiniai - 75 dol.

REIKALAVIMAI
Rašinio apimtis turėtų būti bent 600-700 žodžių (tai yra 5 400 - 7 200 spaudos ženklų). Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, įdedamas atskiras vokelis su vardu, pavarde, adresu, taip pat kurią gimnaziją rašantysis lanko, mokytojo(s) vardas ir pavardė. Viską siųsti paprastu paštu (ne registruotu):

Vidai Brazaitytei
12 St. Moritz Dr. Unit 201
Palos Park, IL 60464
USA

Rašiniai turi būti atsiųsti adresatei ne vėliau 2008 m. vasario 16 d.

PASTABA
Rašinių neskaitysime, jeigu nebus pateikti duomenys, kurie nurodyti konkurso reikalavimuose. Turint klausimų, rašykite: vidab1213@hotmail.com


Parsisiųsti konkurso sąlygas.