Jonas Kuprionis skautas:

Jonas Kuprionis skautas

Maloniai kviečiame Jus į knygos

„Jonas Kuprionis skautas“

pristatymą, kuris vyks
2007 m. vasario 10 d. 13 val.
A. Tamošaičio namuose-muziejuje,
Dominikonų g. 15/1, Vilnius

Programoje:
♦ Knygos sudarytojo Jono Bagdono žodis,
♦ Šiaulių universiteto doktoranto
fil.Giedriaus Globio paskaita;
♦ Meninė dalis;
♦ Furšetas.

Knyga, skirta įžymaus miškininko, profesoriaus, ateitininko, skauto veikėjo
J. Kuprionio (1901-1982) atminimui.
Knygoje publikuojami Jono Kuprionio straipsniai, skelbti prieškario Lietuvos spaudoje ir išeivijoje, taip pat straipsniai
apie J. Kuprionio veiklą Lietuvoje ir
išeivijoje. Knyga gausiai iliustruota archyvinėmis nuotraukomis.Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir
Akademinė skaučių draugovė


Parsisiųsti kvietimą į knygos pristatymą.