Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir Akademinė skaučių draugovė

Kviečia jus į kasmetinę vasaros stovyklą

„Purvaičiai 2006“

prof. Igno Končiaus sodyboje


Vardas:
Pavardė:
Skyrius:
 
El. paštas:
Tel.:
 
Stovyklausiu šias dienas:
6 7 8 9 10 11 12 13
 
Pastabos:
 
 
  Būtina užpildyti   Užpildyti bent vieną