„Mūsų Vytis“ 2006

Spalio 15 d. Korp! Vytis ir Akademinės skautų draugovės (ASD) filisterių išleistas žurnalo „Mūsų vytis“ 2006 m. numeris Nr.1/2 (239/240).

„Mūsų Vytis“ 2006 m.

„Mūsų vytis“ leidėjai siekia periodiškai suburti skirtingas filisterių, akademikų skautų kartas bendroms diskusijomis, naujų veiklos formų su jaunesniąja skautų karta paieškoms, partnerystei populiarinti skautų judėjimą visuomenėje, lokaliose bendruomenėse.

2006 m. leidinyje pristatoma konferencija „Kokią Lietuvos ateitį kurs šių dienų jauni žmonės?“, skautiškų organizacijų apskritojo stalas Lietuvoje ir kiti svarbūs įvykiai ir veiklos, vedantys į vaikų ir jaunimo švietimo inovatoriaus lordo Baden-Powell'io inicijuoto pasaulinio skautų judėjimo 100 metų minėjimo renginių sūkurį 2007-aisiais.

Leidinio „Mūsų vytis“ atgaivinimo bandomasis projektas gimė jubiliejiniais akademiniam skautų sąjūdžiui 2004 metais bendraujant Lietuvos, JAV filisteriams skautams.

Daugiau informacijos apie „Mūsų vytis“ prenumeratą ieškokite interneto svetainėje www.akademikai.lt. „Mūsų vytis“ redakcinės kolegijos el. paštas: musuvytis@akademikai.lt, atsiliepimų ir pasiūlymų laukiame taip pat adresu: P.d. 1038, LT-01004, Vilnius.

Ieškokite, skaitykite, prenumeruokite „Mūsų vytis“!