„Mūsų Vytis“ prenumerata

Gerbiama(s) skaitytoja(u),

maloniai kviečiame rašyti straipsnius, siūlyti, kritikuoti ar būti „Mūsų Vytis“ bendradarbiu ne vien Lietuvoje. Laukiame Jūsų laiškų, atsiliepimų. Manome, kad leidinio turinys, rubrikos ir periodiškumas priklauso nuo filisterių, taip pat visų suaugusiųjų skautybėje sąmoningumo, aktyvumo siekio ne tik draugauti ir bendradarbiauti su jaunąja akademikų karta, bet ir suburti ir vienyti diskusijoms skautybei ištikimus lietuvius. Savo ruožtu skatintume novatoriškas idėjas ir dalį savo laiko, užimtumo skirtume savišvietai. Manome, kad tik jungtinių pastangų dėka, galime labiau populiarinti skautišką mintį.

Ad meliorem!
„Mūsų Vytis“ redakcinė kolegija

Vardas:
Pavardė:
El. paštas:
Pristatymo adresas:
 Metinė prenumerata  Garbės prenumerata
 
 
„MŪSŲ VYTIS“ PRENUMERATA

„Mūsų vytis“ metinės arba garbės prenumeratos (mokėjimo paskirtis: aukos, labdara „Mūsų vytis“ leidybai) kuponą su banko čekiu (kopija) siųsti Studentų skautų organizacijos adresu su prierašu „Mūsų vytis“ redakcinei kolegijai, P.d. 1038, LT-01004

METINĖ PRENUMERATA (aukos, labdara „Mūsų Vytis“ leidybai) Lietuvoje 10 LT (studentams 7 LT) užsienyje 5 USD (4 EUR).

GARBĖS PRENUMERATA (aukos, labdara „Mūsų Vytis“ leidybai) Lietuvoje 20 LT užsienyje 10 USD (8 EUR).

Studentų skautų organizacijos (identifikacinis kodas 195779314) rekvizitai:
AB bankas „HANSABANKAS“
SWIFT: HABALT22
Banko kodas: 73000
Atsisk. sąsk. Nr. LT 167300010083013435

Daugiau informacijos teirautis el. paštu: musuvytis@akademikai.lt

Parsisiųsti „Mūsų Vytis“ skaitytojo anketą.
Parsisiųsti „Mūsų Vytis“ 2004 m. numerį.