Akademinio Skautų Sąjūdžio (Čikagoje, JAV)

VYDŪNO FONDAS

skelbia

KONKURSĄ

VDU Edukologijos magistrantams
Broniaus Kviklio vardo stipendijai laimėti

Vydūno fondas skiria dvi B.Kviklio vardo kasmetines 500 USD stipendijas aktyviems, nagrinėjantiems aktualias švietimo problemas magistrantams. Vienkartinė stipendija bus skiriama Edukologijos magistrantui/ei, sėkmingai derinančiam/iai studijas, darbą ir visuomeninę veiklą, pasiekusiam aukščiausių akademinių rezultatų.

Reikalavimai kandidatui Reikalingi dokumentai: Dokumentų pateikimas:

Dokumentai pristatomi iki 2006 m. vasario 15 d. į Edukologijos katedrą, Donelaičio g. 52.- 304 kab.

Kviečiame edukologijos magistrantus dalyvauti konkurse.

Daugiau informacijos galima rasti adresu http://www.vdu.lt/Social/edukologija/vyduno.html

Informacija tik lietuvių kalba.