Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir Akademikių skaučių draugovė

Kviečia jus į kasmetinę vasaros stovyklą

„IN CORPORE! 2005“Registracija baigta. Nuotraukos iš stovyklos albume.