Skautiško pradžiamokslio kursai studentams


š.m. vasario 19 ir 26d. 10.00 val. Gedimino g. 13, Kaunas

Organizatoriai:
Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademikių skaučių draugovės Kauno skyrius, Lietuvos SKAUTIJA.

Mokymai skirti studentiško amžiaus jaunimui, norinčiam susipažinti su skautų ar korporantų idėjomis principais ir veiklos formomis. Po teorinių seminarų vyks praktika - 1 dienos skautiškas žygis, bei skautiška veikla Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Lietuvos Skautijos vienetuose.

Seminarų metu šnekėsime apie skautų ir akademikų istoriją, skautišką idėją, korporantiškumo principus, organizacijų (tiek LS, tiek SSO) struktūras, veiklos modelius, uniformas bei tradicijas.

Nepraleisk progos susirasti naujų draugų bei patirti koks yra ŠAUNUS SKAUTIŠKAS GYVENIMAS!

Papildomos informacijos ieškokite: www.skautai.lt

Registracija: visvaldas@akademikai.lt