Studentų skautų korporacija „Vytis“
ir
Akademinė skaučių draugovė


kviečia Jus į tradicinę Jurginių stovyklą.LAIKAS: 2005 m. balandžio 16-17 dienomis
VIETA: Neries regioniniame parke, Panerių miške, Bražuolės stovyklavietėje (Elektrėnų savivaldybė).
DALYVIAI: Visų Lietuvos skautiškų organizacijų nariai

Šeštadienis (04 16) Sekmadienis (04 17)
  Atvykimas ir registracija
10:00 Stovyklos atidarymas
11:00 Lietuvos skautų turistinės varžybos
„Nebūk sliekas 5“

I dalis: Turistinės technikos varžybos
19:00 Vakarienė
20:00 Rikiuotė
20:30 Sezono atidarymo laužas
22:00 II dalis: Naktinis orientacinis
24:00 Tyla
8:00 Kėlimasis
8:45 Pusryčiai
9:00 Rikiuotė
10:00 Šv.Mišios
11:00 III dalis: Kliūčių ruožas
14:00 Pietūs
15:00 Uždarymo rikiuotė
16:00 Susitvarkymas ir išvykimas
   


*Stovyklos organizatoriai pasilieka teisę keisti stovyklos programą.

Varžybos

Stovyklos metu vyks Lietuvos skautų turistinės varžybos „Nebūk sliekas 5“, kurias sudaro 3 dalys:
  1. turistinės technikos varžybos,
  2. naktinis orientacinis žygis (tik vyresniesiems)
  3. kliūčių ruožas.
Varžybas organizuoti padeda Lietuvos jaunimo turizmo centras.
Trasoje kiekviena komanda užtruks apie 4 val. Skautai, laukiantys savo eilės išbėgti ar jau prabėgę trasą, galės dalyvauti varžybų metu vykstančioje programoje.

Prieš atvykstant į stovyklą reikia UŽREGISTRUOTI komandą.

Komandos

Komandas sudaro 6 skautai, kurios sudėtyje privalo būti ne mažiau kaip 2 sesės. Dalyviai varžysis šiose amžiaus grupėse:
  1. 5 - 11 metų;
  2. 12 - 14 metų;
  3. 15 - 18 metų.
Komandų skaičius iš organizacijų neribojamas, tačiau komandas būtinai turi lydėti bent vienas suaugęs vadovas. Beje, skautai, nesurinkę pilnos komandos, irgi turi registruotis. Komandą papildyti jie galės jau atvykę į stovyklą! Komanda privalo su savimi turėti: Lydintis vadovas stovykloje pateikia šiuos dokumentus:

Registracija

Apie dalyvavimą stovykloje ir varžybose BŪTINA pranešti senj. Mariui Juškevičiui iki 2005 metų balandžio 14 d. faksu 8*5 2120149 arba el.paštu.: markizas@bamba.lt.

Atvykimas - Išvykimas

Vilniaus traukinių stoties išvykstame
šeštadienį 07:30 traukiniu
Naujoji Vilnia - Kaunas.
Grįžtam į Vilniaus traukinių stotį
sekmadienį 18:33
traukiniu Kaunas - Vilnius;
Kauno traukinių stoties patogiausia
vykti šeštadienį 07:56 traukiniu
Kaunas - Naujoji Vilnia (iki Lazdėnų st.). Grįžimas į
Kauno traukinių stotį sekmadienį
19:08 traukiniu Naujoji
Vilnia - Kaunas.

Mokestis

Stovyklos nario mokestis 5 litai.

Stovyklos štabas

Viršininkė - t.n. Elvyra Bagdonaitė: mob.tel.: 8*685 87119 bagdonaite@akademikai.lt
Komendantas - senj. Marius Juškevičius: markizas@bamba.lt
Atsakingas už programą - senj. Titas Abramavičius: titas@akademikai.lt

Stovyklos taisyklės

1. Stovyklautojai laikosi LR įstatymų, skautų priesakų, vadovų ir stovyklos štabo nurodymų, dalyvauja stovyklos programoje.
2. Stovyklautojams leidžiama kirsti tik SAUSUS medžius, kūrenti laužus TIK leistinose vietose.
3. Stovyklautojams griežtai DRAUDŽIAMA:

Korp! Vytis ir ASD
Pirmininkas senj. Jonas Mikaliūnas
2005 kovo 15 d.

Parsisiųsti aprašymą: jurgines2005.zip