Sveikinimas:


Mielos sesės ir broliai,

Šie jubiliejiniai Akademinio skautų sąjūdžio metai buvo nepaprastai gražūs!

Noriu padėkoti Jums, mielos tikrosios narės, filisterės ir kandidatės, ir
Jums, brangūs senjorai, filisteriai ir junjorai, už tą gerą nuotaiką, už
tą šiltą jausmą, kuris visuomet atsiranda, apie jus pagalvojus.

Ypač didelis ačiū filisteriams, už didelius darbus ir tvirtą palaikymą.
Taip ir toliau :)

Iš Jūsų visų ir iš kiekvieno, lyg iš mažyčių skiltelių, susijungia originalus,
išradingas ir nuostabus Akademinis skautų sąjūdis!

Sveikinu su gražiausiomis metų šventėmis - Šv.Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

Yra sakoma - kaip Naujus metus sutiksi, tokie anie ir bus.
Tad iki šaunaus susitikimo pajury!

Ad meliorem!

senj. Jonas Mikaliūnas
pirmininkas