Stovyklos „Luknelė 2004“ programa:

Stovykla vyks aštuonias dienas (rugpjūčio 8 - 15 dienomis). Tokia stovyklos trukmė pasirinkta neatsitiktinai. Ši vasaros akademikų stovykla organizuojama norint paminėti 80-etį, praėjusį nuo studentų skautų draugovės įkūrimo. Būtent aštuonios stovyklos dienos atspindės kiekvieno akademikų pragyvento dešimtmečio dvasią:

Kiekvieną stovyklos dieną gyvenimas vyks pagal tos dienos dešimtmečio dvasią. Turėsite galimybę sudalyvauti Smetonos laikų Initium semestri, D.Dolskio dainų vakare. Vokiškojo dešimtmečio programoje numatytas Strateginis-veiksmo žaidimas „Emigracija 1941“, kurio metu dalis partizanais tapusių stovyklos dalyvių turės kirsti rusų (taip pat stovyklos dalyvių) saugomą pasienio ruožą ir emigruoti į Vokietiją. Stovykloje tradiciškai bus vedami užsiėmimai kandidatams, susikaupimo valandėlės, vyks diskusijos skautams ir tuo pačiu studentams aktualiomis temomis. Dešimtmetį, kurio metu buvo aktyviai diskutuojama dėl sesių ir brolių veiklos atskyrimo, simbolizuojančios dienos vėlų vakarą vyks atskira Korp!Vytis ir ASD programa. „Amerikietiškajame dešimtmetyje“ stovyklos dalyviai turės progą išbandyti populiariąsias amerikietiškas sporto šakas. Priešpaskutinę stovyklos dieną organizuojama skautų akademikų konferencija, kurioje laukiama daug garbių svečių, filisterių, kurie sutiko paskaityti keletą pranešimų.

Dienotvarkė maždaug tokia: Stovyklos štabas tikisi aktyvaus dalyvavimo programoje ir su dideliu entuziazmu laukia jūsų pasiūlymų bei pastabų.

STOVYKLOS ŠTABAS

P.S. Pasiliekame teisę keisti kai kurias programos dalis.