80 metų JubiliejusŠ.m. spalio 16 dieną Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir Akademikių skaučių
draugovė švenčia 80 metų veiklos jubiliejų.
Maloniai kviečiame Jus į renginių ciklą, skirtą paminėti šiai progai.

Jubiliejiniai renginiai:

Spalio 15 d. (penktadienį)
Kauno technologijos universiteto Auloje
(A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas)

Vyks konferencija:
„Studentiškų organizacijų reikšmė Lietuvos universitetų vystymuisi“
Pradžia 16 val.

Konferencijos metu bus pristatomi studentiškų organizacijų ir korporacijų stendai.
Įėjimas laisvas.
Išsamesnė informacija: www.akademikai.lt

Spalio 16 d.(šeštadienį)

10 val.
Šv. Mišios
Šv. Mišių metu bus iškilmingai šventinama Korp!Vytis vėliava
Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje
(Rotušės g. 7, Kaunas)

12 val.
Iškilmingas Studentų skautų organizacijos Suvažiavimas
Įėjimas laisvas
Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
(Vilniaus g. 7, Kaunas)

17 val.
Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademikių skaučių draugovės
80 metų veiklos jubiliejaus iškilmingas minėjimas
Įėjimas su pakvietimais
(Vakarinė apranga)
Kauno įgulos Karininkų ramovėje.
Didžiojoje salėje.
(A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas)

20.30 val.
Pokylis, skirtas Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademikių skaučių draugovės
80 metų veiklos jubiliejaus iškilmėms
Įėjimas su pakvietimais
(Vakarinė apranga)
Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
(Vilniaus g. 7, Kaunas)

Papildoma informacija:
Tel.(8*674) 38859,
akademikai@delfi.lt
www.akademikai.lt