Jurginės:


Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir
Akademikių skaučių draugovė
kviečia Jus į tradicinę Jurginių stovyklą.


LAIKAS: 2004 m. balandžio 17-18 dienomis
VIETA: Neries regioniniame parke, Panerių miške, Bražuolės stovyklavietėje, Elektrėnų savivaldybė.
DALYVIAI: Visų Lietuvos skautiškų organizacijų nariai

Stovyklos programa*


Šeštadienis (04 17)

Atvykimas ir registracija
10:00 Stovyklos atidarymas
11:00 Lietuvos skautų turistinės varžybos „Nebūk sliekas 4“
19:00 Vakarienė
20:00 Rikiuotė
20:30 Sezono atidarymo laužas
24:00 Tyla


Sekmadienis (04 18)

8:00 Kėlimasis
8:30 Rikiuotė
8:45 Šv. Mišios
10:00 Pusryčiai
11:00 Kliūčių ruožas
14:00 Pietūs
15:00 Uždarymo rikiuotė
16:00 Susitvarkymas ir išvykimas

Lietuvos skautų turistinėse varžybose „Nebūk sliekas 4“ ir kliūčių ruože varžysis 5-18 metų amžiaus skautų komandos. Komandos varžysis trijose amžiaus grupėse:

Trasoje kiekviena komanda užtruks apie 4 val. Skautai, laukiantys savo eilės išbėgti ar jau prabėgę trasą, galės dalyvauti varžybų metu vykstančioje programoje.

* Stovyklos organizatoriai pasilieka teisę keisti stovyklos programą.

Dėmesio - naujovė!

Šiais metais stovyklos metu vyks Lietuvos skautų turistinės varžybos „Nebūk sliekas 4“ ir kliūčių ruožas, kuriuos organizuoti padeda Lietuvos jaunimo turizmo centras.

Prieš atvykstant į stovyklą reikia užregistruoti komandą. Komandos

Komandas sudaro 6 skautai, ne vyresni kaip 18 metų. Komandos sudėtyje privalo būti ne mažiau kaip 2 sesės. Komandų skaičius iš organizacijų neribojamas, tačiau komandas būtinai turi lydėti bent vienas suaugęs vadovas. Beje, skautai, nesurinkę pilnos komandos, tai galės padaryti stovyklos metu! Vienetai paruošia nuotaikingą prisistatymą, kurį turės parodyti įžygiuojant pro stovyklos vartus.

Vienetą lydintis vadovas stovykloje pateikia šiuos dokumentus:
- paraišką, patvirtintą siunčiančios organizacijos vadovo, su gydytojo viza kiekvienam dalyviui;
- dalyvių asmens dokumentus (moksleivio pažymėjimą ir kt.)

Komanda privalo su savimi turėti:
- 12 m. virvę (8 mm. skersmens),
- kuprinę,
- kompasą,
- kepurę,
- statybines pirštines;

Registracija

Apie dalyvavimą stovykloje ir varžybose būtina pranešti junj. Mariui Juškevičiui iki 2004 metų balandžio 14 d. faksu 8-5-2120149 arba el.paštu.: markizas[eta]bamba.lt.

Atvykimas - Išvykimas

Iš Vilniaus traukinių stoties išvykstame šeštadienį 07:29 traukiniu Naujoji Vilnia - Kaunas, Grįžtam į Vilniaus traukinių stotį sekmadienį 17:29 traukiniu Kaunas - Vilnius;

Iš Kauno traukinių stoties patogiausia vykti šeštadienį 07:48 traukiniu Kaunas - Naujoji Vilnia (iki Lazdėnų st.). Grįžimas į Kauno traukinių stotį sekmadienį 18:26 traukiniu Naujoji Vilnia - Kaunas.

Mokestis

Stovyklos nario mokestis 5 litai. Į kainą įeina programos parengimas, prizai.


Stovyklos štabas

Viršininkė - t.n. Ramunė Matulevičiūtė: mob.tel.: 8*67017286, manra[eta]one.lt
Komendantas - junj. Marius Juškevičius: markizas[eta]bamba.lt
Programos vedėja - kand. Rugilė Pakalniškytė: rugialis[eta]extra.lt
Stovyklos taisyklės

1. Stovyklautojai laikosi LR įstatymų, skautų priesakų, vadovų ir stovyklos štabo nurodymų, dalyvauja stovyklos programoje.
2. Stovyklautojams leidžiama kirsti TIK sausus medžius, kūrenti laužus TIK leistinose vietose.
3. Stovyklautojams griežtai draudžiama:

Studentų skautų organizacijos
L. e. pirmininko pareigas senj. Vaidas Ulkė
2004 kovo 24 d.